DAFTAR GURU DAN KARYAWAN

SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

 

No

Nama

JABATAN

1 Drs. Dradjad Sri Widodo, MM    Kepala Sekolah
2 Haryanto, S.Pd   Waka Kurikulum, Guru Mapel Matematika
3 Sujarwo,S.Pd, M.Si        Waka Kesiswaan, Guru Mapel Seni Budaya
4 Drs. Muh Fadkhan       Waka Sarpras, Guru Mapel PKn
5 Sri Sundari, S.Pd., M.Pd.     Guru Mapel Bahasa Inggris
6 Drs. Agus Sholih NS Guru Mapel PAI
7 Siti Samsiati, S.Ag Guru Mapel PAI
8 Fitria Kusuma Wardhani, M.Pd.I Guru Mapel PAI
9 ME Werdiningsih Guru Mapel Pendidikan Agama Kristen
10 YS Puji Rahayu Guru Mapel Pendidikan Agama Katholik
11 Siwi Margiyati Guru Mapel Pendidikan Agama Hindu
12 Dwi Sulistiyani, S.Pd  Guru Mapel PKn
13 Sundari Darmastati, S.Pd     Guru Mapel PKn
14 Endi Marpuji, S.Pd.   Guru Mapel PKn
15 Rina Listyawati,S.Pd    Guru Mapel Bahasa Indonesia
16 Dra. Dewi Arifah Rohayati, M.Pd Guru Mapel Bahasa Indonesia
17 Wahyu Siswanti, S.Pd., M.Pd Guru Mapel Bahasa Indonesia
18 Hensy Toviani, S.S.   Guru Mapel Bahasa Indonesia
19 Suprapti, S.Pd.     Guru Mapel Bahasa Indonesia
20 Fatmi Indratti, S.Pd   Guru Mapel Bahasa Indonesia
21 Nur Kumalasari, S.Pd Guru Mapel Bahasa Indonesia
22 Sri Hartini, S.Pd   Guru Mapel Matematika
23 Apri Nilawati,S.Pd    Guru Mapel Matematika
24 Suramto ,S.Pd     Guru Mapel Matematika
25 Marsiana Tri W, S.Pd.     Guru Mapel Matematika
26 Sri Winarni Guru Mapel Matematika
27 CCB Kuncorowati,S.Pd    Guru Mapel IPA
28 Dra.Sri Subekti    Guru Mapel IPA
29 Drs. Urip Teguh Waluyo    Guru Mapel IPA
30 Emi Wijayanti, S.TP., M.Pd. Guru Mapel IPA
31 Ambar Tri Hartono, S.Pd Guru Mapel IPA
32 Sumana Dewi, S.Pd Guru Mapel IPA
33 Asri Wiharsih, S.Pd       Guru Mapel IPS
34 Siti Sulastri,S.Pd      Guru Mapel IPS
35 Muh  Jarir, S.Pd.                      Guru Mapel IPS
36 Suradi, S.Pd     Guru Mapel IPS
37 Muhammad  Wasil Aziz, S.Pd.   Guru Mapel IPS
38 Sri Sundari, S.Pd., M.Pd.     Guru Mapel Bahasa Inggris
39 Dra.Indira Karyanita    Guru Mapel Bahasa Inggris
40 Wito, S.Pd Guru Mapel Bahasa Inggris
41 Saraswati Ekoningrum, S.Pd  Guru Mapel Bahasa Inggris
42 Sudarsi Heru Ekowati, S.Pd.   Guru Mapel Seni Budaya
43 Hiu Warihening, S.Pd.,MM.   Guru Mapel Seni Budaya
44 Riyadi Sap Dewi Murni, S.Sn.  Guru Mapel Seni Budaya
45 Drs. Bambang Budi Waluyo  Guru Mapel PJOK
46 Nury Tri Astuti, S.Pd Guru Mapel PJOK
47 Intan Ayu Permatasari Guru Mapel PJOK
48 Febrina Nur Dina, S.Pd.T.    Guru Mapel Prakarya
49 Amin Hartitik, S.Pd     Guru Mapel Bahasa Jawa
50 Sri Astuti Handayani, SS   Guru Mapel Bahasa Jawa
51 Dra.Sri Sunarni    Guru BP/BK
52 Dra.Nestri Anconowati     Guru BP/BK
53 Nur Hidayati, S.Pd                     Guru BP/BK
54 Tri Handayani Staff Tata Usaha
55 Anik Rusmei, S.Kom Staff Tata Usaha
56 Muh Arif Budi Santoso Staff Tata Usaha
57 Umi Khasanah, SE Staff Tata Usaha
58 Martha Prasetyaningrum Staff Tata Usaha
59 Andiyanto Staff Tata Usaha
60 Arifin Staff Tata Usaha
61 Giyarto Staff Tata Usaha
62 Eko Prabowo Staff Tata Usaha
63 Erwin Fajar Dwi Saputro, S.Kom Staff Tata Usaha


Hubungi Kami Jika Ada Pertanyaan

Silakan menghubungi kami apabila ingin mengajukan pertanyaan, membutuhkan informasi maupun kepentingan lainnya.

Hubungi Kami